An ủi

Tác giả:

Mùa nắng bên này tình đây hắt hủi
Bên lạnh kia bù an ủi mồ chăng.

Thảo luận cho bài: "An ủi"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả