Bằng lăng

Tác giả:

Áo gió nổi cây đầy mây lạc phố
Bằng lăng thư hoa lộ tím tin gì.

Thảo luận cho bài: "Bằng lăng"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả