Bằng Lăng Tím

Tác giả:

Nhớ về một thời trang sách ép cánh hoa.
Nhớ tuối học trò bao ước mơ.
Nhớ chiều nào cùng nhau bước đi trên sân trường xưa.
Bỗng bâng quơ tình đến tự bao giờ.
Và nhớ đôi mắt nào đã làm sao xuyến lòng ai.
Một thoáng như ngỡ ngàng xoe tròn đôi mắt nhìn ai.
Và ước mong một ngày, một ngày ta sẽ bên nhau.
Thôi giờ chỉ còn bằng lăng tím trên sân.
Mối tình học trò rồi vụt cánh bay.
Ôi chiều nào cùng nhau bước đi trên sân trường xưa.
Ước mong sao tình đến lại một lần.
Thời gian trôi quá nhanh ơ thờ với mối tình xưa.
Thời gian đâu biết rằng vô tình đánh mất người xưa.
Thời gian không quay lại để lòng tôi bớt cô đơn…
Thời gian không quay lại để lòng tôi bớt cô đơn…

Thảo luận cho bài: "Bằng Lăng Tím"