Bao Giờ Xuân Về

Tác giả:

Có khi mùa xuân là áo mới Có khi mùa xuân là hoa thơm
Có khi mùa xuân là ánh mắt Có khi mùa xuân là môi hôn (á ha..)
Có khi mùa xuân ở xa lắm Có khi mùa xuân chỉ quanh đây
Có khi mùa xuân là mãi mãi Có khi mùa xuân vụt qua mau
Bao giờ xuân về, Bao giờ xuân về với em
Bao giờ xuân về, Bao giờ xuân về với em
Có khi mùa xuân là chút nắng Có khi mùa xuân là cơn mưa
Có khi mùa xuân ở trên phố Có khi mùa xuân ở trong tim (á ha .)
Có khi mùa xuân nhỏ nhoi lắm Có khi mùa xuân thật mênh mông
Có khi mùa xuân là nỗi nhớ Có khi mùa xuân chỉ là mơ
Bao giờ xuân về, Bao giờ xuân về với em
Bao giờ xuân về? Bao giờ xuân về với em (với em)
Mùa xuân ơi! Mùa xuân ơi! Mùa xuân ơi! . . . . .
na na na …na na na ….

Thảo luận cho bài: "Bao Giờ Xuân Về"