Bão Lũ

Tác giả:

Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ.

Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ.

Có con sông nước trong xanh trong mãi trôi êm trôi về biển Đông. Rồi một đêm bão giông tràn nước lấp hết cánh đồng mênh mông.

Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ.
Bến sông Ba xóm cây Đa nước dâng lên ngập mái nhà.
Mẹ già không lối ra nước qua cuốn đi xa.

Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ.
Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ.

Tiếng em thơ khóc bơ vơ giữa cánh đồng không bờ rồi lìa xa giấc mơ, giấc mơ trôi thẫn thờ.

Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ.
Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ Hơ hơ.

Trời mưa giông bão nước dâng cơn lũ cuộn trôi chìm trong ngơ ngác xác xơ bao mái nhà tranh. Lời tôi mãi hát xót thương bao cảnh lầm than, lời tôi vẫn hát thiết tha trên cánh đồng những thân phận đời cơ hành những gia đình lìa tan.

Lời tôi mãi bao la. 

Thảo luận cho bài: "Bão Lũ"