Bẽ Bàng

Tác giả:

Xót thương cho tình bẽ bàng

Một lần yêu yêu người chất ngất thương đau
Trái tim sao đành câm nín
Đắng cay một mình, sao chẳng cùng chung hướng đời
Những khi nghe tim réo gọi
Một lần thôi xin người hãy đến bên tôi
Nét môi u buồn hoang phế
Bước chân áo mềm sau một lần trót đam mê

Nhưng tôi xin người nụ hôn thay tiếng nói
Cho tôi yêu người tình yêu sao đắm đuối
Xin một lần thôi cho tôi yêu cuộc đời
Yêu với nụ hồng đắm say
Yêu mãi giấc mơ tuyệt vời, mắt môi ngậm ngùi
Rồi mai dù cho cách xa trần gian có ta mộng thành gấm hoa

Có ai thấu chăng nỗi sầu
Chẳng gần nhau, môi hồng má thắm phai mau
Trách nhau khi tình chia lối
Chúa cao vời vợi sao để tình chia cách đôi
Hãy cho tôi được yêu người
Một lần thôi ân tình sẽ mãi không nguôi
Dẫu tôi yêu người băng giá
Vẫn xin suốt đời tôi còn được mãi yêu ai

Thảo luận cho bài: "Bẽ Bàng"