Bé Đi Tham Quan

Tác giả:

Trình bày:
Rich Anh Tuấn

 

Đi tham quan, em rất thích
Lần đầu tiên cả lớp đi chơi
Đi ô tô sung sướng quá
Ngồi trên xe ngắm nhau thật vui !

Xe bon nhanh xe đã đến
Vùng ngoại ô mình tới tham quan
Không đi nhanh không phá phách
Lời cô khuyên bé nhớ ghi trong lòng

Đi tham quan
Bé đi tham quan
Thật vui !

 

 

Thảo luận cho bài: "Bé Đi Tham Quan"