Bên Đời Hiu Quạnh

Tác giả:

Thơ: Hoàng Nhật Sơn

Trình bày:
Như Hồng
(chưa chép lời)

 

Thảo luận cho bài: "Bên Đời Hiu Quạnh"