Câu rậm đò

Tác giả:

Chung lưng một chiếc thuyền tình (rô ta)
Sông bao nhiêu nước ta thương mình bấy nhiêu (ta rô ta)
Chúng anh đây đứng mũi chịu sào (rô ta)
Sóng ngang gió tạt anh bẻ vào càng mau (ta rô ta)
Khuyên em đừng tính trước lo sau (rô ta)
Còn lưng còn vốn, ta nên giầu có phen (ta rô ta)
Khuyên em đừng tủi phận hờn duyên (rô ta)
Có tài có sắc, ta lên tiên có lần (ta rô ta)
Rồi ra sé lụa may quần (rô ta)
Đấy loan đây phượng ta quây quần lấy nhau (ta rô ta)
Nguồn: Tản Đà, Khối tình con – Quyển thứ nhất, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918

Thảo luận cho bài: "Câu rậm đò"