Cầu vồng

Tác giả:

Trời xanh sau lúc khóc
Nước mắt treo cầu vồng
Cái mống cầu hi vọng
Cho tấm lòng đau xong.

Thảo luận cho bài: "Cầu vồng"