Chiều Thứ Ba

Tác giả:


Bích Xuân


Trình bày:
Thanh Mai

Chiều Thứ Ba (Kiều Nga, CD “Màu Mắt Nhung”)

 

Thảo luận cho bài: "Chiều Thứ Ba"