Chiều Trên Phố Bolsa (chưa có hết lời)

Tác giả:


Chiều trên phố Bolsa
loanh quanh vài dãy chợ
bạc tiền đang cuốn khô
Tình người nghe hiếm quá
Ta đi lòng bỗng nhớ
những đường cũ hè xưa
Sài Gòn thu lá đổ
nép mình dưới mưa thư
Chiều trên phố Bolsa
chân quen buồn vẫn lạ
Bạn bè ai nhớ ra một thời thân thiết….

 

Thảo luận cho bài: "Chiều Trên Phố Bolsa (chưa có hết lời)"