Chim Bông Lau Tìm Bóng

Tác giả:


Tôi là một con chim, bay qua dòng sông
Tôi nghiêng đôi cánh, tôi thử soi gương…
Mặt sóng soi tôi thành một con sóng
Dòng nước soi tôi thành một chiếc lá

Trôi dạt…trôi dạt…
Tôi bay đi tìm
Tôi bay đi tìm
Tôi bay đi tìm …. bóng tôi

Bờ lau hình như hình như ai che tiếng nói
Bờ lau hình như hình như ai gom tiếng sóng
Sóng (ư) vỗ, nghe như câu chuyện về dòng sông
Bỏ quên mất bóng cho đôi (ư) bờ
Gửi bao héo hắt cho đôi (ư) bờ
Tôi (ư) chao, chao đi chao lại cùng sương khói
Tìm đâu thấy bóng tôi trôi (ư) ngày
Tìm đâu trí nhớ tôi sương (ư) mù….

Cuối chân trời, mây lững thững bay…
Cuối một ngày, sông lững thững trôi…
Còn tôi
Tôi bay qua bóng tối
Tôi… tìm… bóng… tôi… 

 

Thảo luận cho bài: "Chim Bông Lau Tìm Bóng"