Chờ

Tác giả:


 

Có nỗi nhớ nào dài hơn
Nghìn thư đi không trở lại
Và nỗi nhớ này của anh
Một đời trai ngoài biên ải

Có niềm thương nào lớn hơn
Tình yêu chắp cánh vừa bay
Và niềm thương này của anh
Khắc khoải cho em từng ngày

Có hình bóng nào đẹp hơn
Người tình ấp ủ vòng tay
Và em yêu này em hỡi
Sao nỡ bắt anh chờ hoài

WAIT

What’s missing longer than
Love letters no return
And my missing of you
Life on battle field

What’s loving bigger than
The love in sudden flight
And my loving of you
Wandering day and night

What’s more beautiful than
Lovers in their warm arms
And darling oh! darling
Why? I wait for ever!

 

Anh Việt trình bày

 

Thảo luận cho bài: "Chờ"