Cho quê hương

Tác giả:

Thêm một ngày trôi lênh đênh
Thêm ngục tù trên quê hương
Thêm một ngày trôi lênh đênh
Thêm một ngày cộng quân chiếm nước.
Chúc chi đây cho nước non mình
Chúc chi đây cho quê hương mình
Chúc chi đây cho anh em mình
Và chúc chi, chúc chi cho dân tộc mình.
đây là quà cho thân nhân
Một lời thề diệt lũ xâm lăng đây là quà cho quê hương
Lời nguyện cầu phục quốc chiến thắng.
Chúc non sông thoát ách gông cùm
Chúc quê hương hết bóng quân thù
Chúc anh em bức phá gông xiềng để cờ vàng tự gió tung bay.

 

Thảo luận cho bài: "Cho quê hương"