Cho Tôi Một Nụ Cười

Tác giả:


 

Cho tôi một nụ cười, cho tôi một nụ cười
Cười lên cho đời thắm tươi
Ơi anh cái này này này
Sao anh ngồi buồn buồn
Cười lên cho vui cả đoàn
Cùng cười lên ha ha ha
Cùng cười lên ha ha ha
Cùng cười lên cho rớt cái răng
Răng rụng xuống ta gắn răng vào ha ha ha
Cùng cười lên cho hàm răng rớt xuống
Ca lên đi cho lưỡi thêm dài ra
Tay vỗ tay cho bàn tay gẫy đôi
Ta múa ca cho toàn thân rã rời

 

Thảo luận cho bài: "Cho Tôi Một Nụ Cười"