Chú Bé Bắt Được Con Công

Tác giả:

Trình bày:
Thái Hiền

(1973)

Bắt được con công, chú bé bắt được con công
Đem về biếu ông, biếu ông, ông cho con gà
Đem về biếu bà, biếu bà, bà cho quả thị
Đem về biếu chị, biếu chị, chị cho quả tranh
Đem về biếu anh, anh cHồ con chim tu hú.
Đem về biếu chú, biếu chú, chú cho buồng cau
Ai ngờ đánh nhau, cô chú đánh nhau vỡ đầu
Ôi thàng bé nào, bé nào mà không hoảng sợ
Thế rồi nghe mợ, nghe mợ trả lại buồng cau
Xin hoà với nhau, Cô ơi ! Cô ơi ! Cô Chú !
Buồng cau trả chú
Tu hú hú trả anh
Quả tranh trả chị
Quả thị trả bà
Con gà trả ông
Nghe không chú bé…

Lấy lại con công, chú bé lấy lại con công
Lấy lại con công, chú bé lấy lại con công

 

Thảo luận cho bài: "Chú Bé Bắt Được Con Công"