Chú Bò Nhỏ Và Bác Tàu Lửa

Tác giả:


 

Chú bò nhỏ, chú bò nhỏ, chú bò nhỏ gặm cỏ bờ ao
Nghe tàu hú, nghe tàu hú, nghe tàu hú vểnh tai vẫy chào

Bò rằng: “Em chỉ đứng nhìn.. để xem bác tàu lửa xập xình chạy qua ”
Bò rằng: “Em chỉ đứng xa.. để cho bác tàu lửa vào ga an toàn ”

Chú bò nhỏ, chú bò nhỏ, chú bò nhỏ hiểu thế là ngoan !
Chú bò nhỏ, chú bò nhỏ, chú bò nhỏ hiểu thế là ngoan !

 

Thảo luận cho bài: "Chú Bò Nhỏ Và Bác Tàu Lửa"