Chú Mèo

Tác giả:


Trình bày:

 

Chú mèo là bạn em

Khi vui chú keo meo meo

Chú mèo là bạn em

Khi buồn chú kêu mèo mèo

Chú mèo là bạn em

Khi vui chú keo meo meo

Chú mèo là bạn em

Khi buồn chú kêu mèo mèo

 

Thảo luận cho bài: "Chú Mèo"