Lệ Buồn Nhỏ Xuống Tim Tôi

Tác giả:


Em biết thân anh gặp không dám chào
Duyên kiếp đôi ta còn gì nữa đâu
Chiều về đường vắng mưa rơi
Lệ buồn nhõ xuống tim tôi
Mưa ơi mưa thương nhớ ai ?

Em nhớ năm xưa cầm tay ước thề
Ta mãi thương yêu buồn vui có nhau
Tình mình còn thắm không phai
Giòng đời lìa cách đôi nơi
Nhớ nhớ nhớ thương nào nguôi

ÐK:
Ðêm nay sao buồn đầy trời
Sao ơi sao buồn vì đâu
Một người ngồi bên bến này
Người bên kia bến nhớ nhau
Gửi tình bay theo cánh gió

Thương mối tơ duyên đành thôi lỡ làng
Hai mái tóc xanh từ nay cách xa
Chẳng được đẹp bóng chung đôi
Ðành hẹn lại kiếp mai sau
Xin cho mãi được gần nhau 

Giao Linh trình bày

 

Thảo luận cho bài: "Lệ Buồn Nhỏ Xuống Tim Tôi"