Chưa Vơi Câu Hò

Tác giả:


Chim sáo bay ngang câu hát chiều nay,
đậu trên câu hò cho đàn ai lỡ cung sầu.
Giọng hò chưa vơi sao nghe tình đã vội,
Đau nắng chiều mây trôi tìm sáo bay phương trời.

Chim sáo bay ngang qua phố chiều nay,
để cho câu hò thêm quạnh hiu khúc tâm đầu.
Giọt sầu chơi vơi nên cung đàn lỡ vội,
khi nắng chiều buông lơi tình dở dang trong đời.

ĐK:
Hò ơi!… Ai xui cho chim sáo qua lối này.
để đàn buôn nhịp lỡ mối duyên rồi.
Hò ơi!… mãi nhìn trời nhẹ trôi thoáng xa vời,
để lá vàng nhẹ nhàng rơi giữa khung trời,
nhớ thương cho chim sáo mãi bay xa trong đời. 

 

Thảo luận cho bài: "Chưa Vơi Câu Hò"