Chuyện Hai Con Sâu và Chiếc Lá Chết

Tác giả:

Trình bày:
Connie Kim

 

Mùa Thu hai chú sâu
được tin lá lìa đời
Dắt díu nhau qua cầu
dự đám ma bên đồi

Đường đi xa lắc lơ
dài tăm tắp mịt mờ
Sâu chưa mọc đôi cánh
để bay qua khúc quanh

Ta đi ta đi
dẫu cho đường xa bao hiểm nguy
Lời thương tiếc..hãy nói
trước khi ngàn năm ta vắng xa
Ta đi ta đi
dẫu cho một giây ta gặp nhau
Lời thương tiếc..hãy nói
dẫu cho người đi không về nghe

Vừa khi sâu đến nơi
là Xuân mới chào đời
Lá thắm xanh bên đồi
nào thấy ai qua đời!

Trở về nơi chốn xưa
thì Thu cũng vừa vàng
Hay tin bạn đã chết
lại lui chân bước đi!

*Mời nghe cô Connie Kim – băng nhạc Shotguns 28 Kỷ Niệm Sầu, Ngọc Chánh thực hiện SG 1974.

 

Thảo luận cho bài: "Chuyện Hai Con Sâu và Chiếc Lá Chết"