Cô Láng Giềng Nho Nhỏ

Tác giả:

Cô láng giềng nho nhỏ

Gặp nhau nơi đầu ngõ
E ấp tặng nụ cười
Tâm hồn ngập niềm vui

….. Chia nhau chút ân tình

( nghe tạm mai mốt chép lời )

Thảo luận cho bài: "Cô Láng Giềng Nho Nhỏ"