Có Lẽ

Tác giả:

Thương ai về ngõ vắng tiếng chân nhẹ rơi đều
Tiếng ve giờ đã vắng cuối đường một tiếng tiêu
Thương ai chờ ai mãi bao năm đã trôi qua
Lũ trẻ con đã lớn người yêu giờ đã già
Có lẽ còn đâu đây chút tình vương trong đêm
Ai ngồi chờ ánh nắng mong niềm vui lớn thêm

Thương ai dài năm tháng không thấy bóng ai qua
Thương ai ngồi đêm trắng mưa rồi mưa qua đi
Thương ai ừ thương quá
Thương ai còn ai thương

Thảo luận cho bài: "Có Lẽ"