Cô Và Mẹ

Tác giả:

Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo

Khi đến trường cô giáo như mẹ yêu
Cô và mẹ là hai cô giáo
Mẹ và cô ấy hai mẹ yêu !

 

Thảo luận cho bài: "Cô Và Mẹ"