Cõi Tình Somewhe-re

Tác giả:

Rồi đây… một nơi !

Chốn nơi ta tìm ra lối sống tuyệt vời,
Chốn nơi ta đền ơn nhau suốt đời.
Cõi tình !
Một cõi riêng cho mình
Cõi vui ấm êm thanh bình,
Bầu trời xanh và mây trắng im lìm
Đến với mình… ân tình !
Thời chúng ta tới rồi
Đúng như chúng ta bấy lâu mong đợi !
Một thời ta cùng chia với nhau những lời
Sống cho đời,
Sống cho người.
Ta sẽ… về đó !
Chốn nơi ta tìm ra lối sống tuyệt vời
Chốn đó, thôi ta đền ơn nhau mãi trong đời.
Cõi tình…
Một cõi riêng cho mình,
Cõi tình… ân tình.
Nào cầm tay cùng nhau bước trên đường,
Nắm tay rồi là đã tới nửa đường.
Cùng nhau
Về nơi… nào đó !

Thảo luận cho bài: "Cõi Tình Somewhe-re"