Con Cò Đi Ăn Đêm

Tác giả:

Con cò, cò đi ăn đêm,
đậu phải cành mềm,
lộn cổ xuống ao.

Vớt vớt tôi nào!
Ới ới ông ơi!
Tôi có lòng nào
ông hãy xáo măng

Có xáo thì xáo nước trong,
ới ới ông ơi!
Chớ xáo nước đục
đau lòng cò con.

Thảo luận cho bài: "Con Cò Đi Ăn Đêm"