Con Đường Trước Mặt

Tác giả:

Thôi thưa thầy con đi , năm cuối cùng đã hết

Chưa sang một cuộc thi đã nghe thầy thương tiếc
Thầy bảo đời rất đẹp nhưng cũng lắm gian nan
Bao ân tình mở khép chia dòng máu thiên thai
Nhìn những ô tập vỡ ,
cần dòng kẻ khai hoang áo cơm là hơi thở mơ mộng là son vàng
Mai con đi thầy ở nhưng lớp học lại đầy ,
con sắp vào cụôc sống chào quanh năm ,
mây trôi không một ngày biển động
Mai giữa trời theo dòng phảI tìm thấy bình minh
Phải lo cuộc mưu sinh không còn thầy đưa lối
Bây giờ là năm cuối thôi thưa thầy con đi

Thảo luận cho bài: "Con Đường Trước Mặt"