Cứ Ngỡ

Tác giả:

Có những lúc tôi đứng bên dòng sông

Nhìn những con thuyền, những con thuyền xuôi ngược

Cứ ngỡ mình là con nước

Cứ ngỡ mình là con nước … về đâu?

Có những lúc tôi ngồi trong công viên

Nhìn những cặp tình nhân vai kề ấm nồng

Cứ ngỡ mình là ghế đá

Cứ ngỡ mình là ghế đá … lặng câm!

Có những lúc tôi về qua phố cũ

Hai bên đường ánh đèn đã lên

Cứ ngỡ như còn em

Cứ ngỡ như còn em … thấy đâu?

Có những lúc tôi đi giữa cuộc đời

Nghe đâu đây bao tiếng nói thân quen

Cứ ngỡ còn ở quê nhà

Cứ ngỡ còn ở quê nhà … lạc lối!

Có những lúc tôi đứng trong chiều mưa

Thầm tiếc bao ngày nhớ em buồn vơi đầy

Cứ ngỡ đời mình như lá

Cứ ngỡ đời mình như lá … vàng phai!

Và có những lúc nghe sầu dâng mắt cay

Thì mới hay tình đã tan vào mây ngàn

Cứ ngỡ mình là cơn gió

Cứ ngỡ mình là cơn gió … thoảng bay!

Thảo luận cho bài: "Cứ Ngỡ"