Cung Điện Buồn

Tác giả:

Lời 1

1.

Lầu . . . vàng nguy . . . nga
Đang uống . . . ánh trăng ma
Hoa . . . viên úa nát
Gió đêm . . . khua xác lá

2.

Ngự . . . phòng thiên thai
Vang tiếng . . . hát liêu trai
Giai . . . nhân ép gối
Ngất ngây . . . theo hương nhài

Điệp khúc

Ái . . . ân . . . mong . . . manh
Thế gian lạnh trống
Gót . . . son . . . quay . . . nhanh
Trời sầu mênh mông

3.

Ngọc . . . ngà tang thương
Như nuối . . . tiếc quân vương
Ta . . . ôm xác gấm
Ấn rơi . . . bên chân tường

Lời 2

1.

Bệ . . . rồng hoang . . . vu
Rêu bám . . . kín thâm u
Ngai . . . phai sắc máu
Khắp thiên . . . cung gió hú

2.

Một . . . nàng tiên nga
Giam xác . . . dưới hiên hoa
Đêm . . . đêm đón gió
Khóc duyên . . . khi trăng tà

Điệp khúc

Ái . . . ân . . . mong . . . manh
Thế gian lạnh trống
Gót . . . son . . . quay . . . nhanh
Trời sầu mênh mông

3.

Cuộc . . . đời hoen thâm
Theo ánh . . . mắt sao câm
Thiên . . . Thai biến mất
Nến lu . . . trên dương cầm

Thảo luận cho bài: "Cung Điện Buồn"