Đại Bàng Con

Tác giả:


Bay lên đón mặt trời
Đại bàng con hăy vút cao
Qua núi đồi, hăy lướt tới bao chân mây
Đại bàng hăy cất tiếng ca
Để sưởi ấm bao niềm ước vọng
V́ tương lai, dâng trái tim ngọn lửa hồngXanh xanh trên lưng trời
Một đôi cánh lướt ngang mây
Mang theo ḿnh tiếng gió cuốn như phong ba
Vượt ngàn băo tố nơi đây
Vượt hiểm nguy với bao thác ghềnh
Niềm yêu thương nâng cánh chim đẹp tuyệt vời

Ngôi sao bên cánh rừng
Màu đỏ thắm sáng lung linh
Chim đại bàng đă ngă xuống cho vinh quang
Từng đoàn chiến sĩ qua đây
Nghiêng vành mũ kính cẩn cúi đầu
Tuổi thanh xuân em hiến dâng trọn cuộc đời

Орленок, орленок,
Взлети выше солнца
И степи с высот огляди.
Навеки умолкли веселые хлопцы,
В живых я остался один.

Орленок, орленок,
Блесни опереньем,
Собою затми белый свет.
Не хочется думать о смерти, поверь мне,
В шестанадцать мальчишеских лет.

Орленок, орленок,
Гремучей гранатой
От сопки врага отмело,
Меня называли орленком в отряде,
Враги называют орлом.

Орленок, орленок,
Мой верный товарищ,
Ты видишь, что я уцелел,
Лети на станицу, родимой расскажешь,
Как сына вели на расстрел.

Орленок, орленок,
Товарищ крылатый,
Ковыльные степи в огне,
На помощь спешат комсомольцы – орлята
И жизнь возвратится ко мне.

Орленок, орленок,
Идут эшелоны,
Победа борьбой решена,
У власти орлиной орлят миллионы,
И нами гордится Страна!

 

Thảo luận cho bài: "Đại Bàng Con"