Đàn Klông Pút

Tác giả:


Không chạm vào đàn, sao đàn vẫn kêu
Không nói điều gì, sao em đã biết
Không chạm vào đàn sao đàn vẫn kêu
Không chạm vào đàn sao đàn vẫn kêu ?
Anh chưa nói gì sao em đã biết
Em chưa nói gì sao anh đã yêu ?
Ơi K’lông Pút K’ lông -Pút Em là hơi thở
Ai đang qua đèo
Tiếng chân lột suối đi tìm người yêu
Ơi K’ lông -Pút k’lông -Pút
Em là giây phút ngàn lau xạc xào
Ngả nghiêng điệu múa Rừng chiều trên cao 

 

Thảo luận cho bài: "Đàn Klông Pút"