Dành Nước Mắt Cho Ngày Sau

Tác giả:

Dành nước mắt cho ngày sau
Khi yêu thương nay mãi bạc màu
Dành nước mắt cho đời nhau
Khi chua cay chất ngất tim đau
Ngất tim đau…..

Dành nước mắt cho vòng tay
Đêm qua nhanh em lê tình gầy
Dành nước mắt cho tuổi xanh
Trong mong nhau vì sau mắt em cay
Mắt em cay…. owh….. owh…. owh…

Dành nước mắt cho ngày sau
Ôi… owh….. owh….. owh….
Sớm mất không còn ai
Nghe tháng năm tàn phai
Những dấu yêu ơi đi về đâu theo nắng theo gió đã bạc màu
Sớm mất trên đồi cau
Bỗng tiếc thương cho đời nhau
Những dấu yêu đi về đâu theo nắng theo gió đã bạc màu.

Thảo luận cho bài: "Dành Nước Mắt Cho Ngày Sau"