Dạo Khúc 39

Tác giả:

Ở dưới một tháp chuông cao
Là chùm bông phượng đỏ
Ở giữa đôi môi nhỏ
Là một nhánh cỏ úa mầu

Linh hồn tôi là một giếng sâu
Lung linh hoài một tháp chuông cao
Rùng chùm bông phượng đỏ
Thương đôi môi nhỏ
Ngậm một nhánh cỏ úa mầu

Thảo luận cho bài: "Dạo Khúc 39"