Đây Đó Hai Nơi

Tác giả:


Thơ Trần Thị Hà Thân


Trình bày:
Hà Lan Phương

Ta ở nơi này không có nhau
Sáng nắng chiều mưa hai mái đầu
Ngày quanh ngày quẩn vui buồn mặn
Khi mộng khi mơ những thẫn thờ

Anh có bài thơ thật dịu dàng
Thơ tình anh viết thật dễ thương
Cho em ngơ ngẩn màu hoa biếc
Để thấy trong em những rộn ràng

Tháng ba nhẹ về mưa có mưa
Có nghe trời đất chuyển giao mùa ?
Em vẫn nghe lòng yêu đắm đuối
Em vẫn nghe thương điệu nhịp nhàng

Dù ở nơi này không có nhau
Hôm qua đường dài nối mai sau
Em vẫn yêu cho đời mật ngọt
Vẫn thì thầm vỗ nhẹ tình nhau 

 

Thảo luận cho bài: "Đây Đó Hai Nơi"