Đêm Ả Đào

Tác giả:

 

Đèn mờ như ánh sao rơi,
đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
Thời gian ngừng lại không đi,
Chơi vơi đắm đuối hàng mi chập chờn.
Nào say đi em, nào say đi em
Say cho đất trời ngả nghiêng.
Say cho quên hết ưu sầu,
rồi mai ai biết tình mình về đâu?
Ta nâng ly nữa đi em,
kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm, kẻo đêm sắp tàn.

 

 

Thảo luận cho bài: "Đêm Ả Đào"