Đêm Chia Xa

Tác giả:


Trình bày:
Phi Thúy Hạnh

 


Đêm chia xa âm vang tiếng hát …
Đêm thiết tha bao ngày tháng qua !
Đêm hoang mang thương hoài mùa trăng …
Đêm chắt chiu dáng nghìn sao băng ….
Em bây giờ ! buồn riêng một nơi…
mùa thu tàn hơi…vàng lá rụng rơi……
Anh bây giờ nhịp bước chơ vơ…
Đêm là rời rã……ngày là xót xa ….!!!!
Ta buông nhau… em xanh nước mắt !
Ta mất nhau… anh vạn nỗi đau …
Trong mưa bay anh dài cơn say ….!
Nghe lắng sầu cơn mộng qua tay …!!!!!!
Trong mưa bay anh dài cơn say !
Nghe lắng sâu … cơn mộng qua tay
 

 

 

Thảo luận cho bài: "Đêm Chia Xa"