Đêm Giáng Sinh

Tác giả:


Ðêm thật vui người người ca hát
vang tiếng chuông ngân nga
vui phố phường lung linh nhìn đèn hoa
khắp nơi đón giáng sinh năm nay đã về

RAP:
Ring ta ra ring ting chuông đang ngân vang nơi nơi
Bê-lem đang lung linh, ôi! thiên thần Chúa
Ring ta ra ring ta vui chơi đêm Noel
vang câu ca đêm nay là, là ring ta-ring

Chu chu chu, oh eh oh! Chúa đa sinh ra đời
Chu … oh eh oh! Vui thật vui khắp nơi
Chu … oh eh oh! Hát vang câu ca trong giáo đường
Chu … oh eh oh! Ta tạ ơn vì …

Ta không quên đêm nay
Chúa đã sinh ra đời mang niềm vui về cho khắp nơi
Ta vui chơi đêm nay
Khắp nơi nơi vang lừng lời cầu nguyện bình yên nhân thế
eh oh …. 

 

Thảo luận cho bài: "Đêm Giáng Sinh"