Đêm Hòa Đồng

Tác giả:


Này đêm Thánh ngựa xe tưng bừng
Ôi cõi thơm trần gian
Bằng an thế tình thương vang lừng
Đón cơn vui bạt ngàn

Trời giăng sao lấp lóa
Đường giăng sao trắng xóa
Ta đoàn viên hát thơm môi hồng
Trùng vây ta tiếng hát
Lòng ta vang bát ngát
Cho núi dài sông sâu

Và ân phúc rừng hoa bay về
Nhân thế huy hoàng thêm
Lòng Thiên Chúa vành nôi êm đềm
Xa vẫn như gần kề

Một đêm như giữa ấm
Một đêm môi cứ thắm
Tay cầm tay ước mơ trong ngần
Niềm vui lan ánh sáng
Làm đêm sao lấp loáng
Tiếng hát tan vào đêm hoa

Và ân phúc rừng hoa bay về
Nhân thế huy hoàng thêm
Lòng Thiên Chúa vành nôi êm đềm
Xa vẫn như gần kề

Trời giăng sao lấp lóa
Đường giăng sao trắng xóa
Ta đoàn viên nói thơm môi hồng
Niềm vui lan ánh sáng
Làm đêm sao lấp loáng
Tiếng hát tan vào đêm hoa

Hà ha há hà ha ha hà
Ha há ha hà ha
Hà ha há hà ha ha hà
Ha há ha ha hà…

Này ân phúc rừng hoa môi cười
Nhân thế tay cầm tay
Tiếng rất Thánh là tiếng con người
Giữa đêm xanh hòa đồng…

 

Thảo luận cho bài: "Đêm Hòa Đồng"