Đêm Lam Sơn

Tác giả:

Ô ô ô ồ…
Màn đêm buông rơi
Lồng tiếng gió thét
Muôn bóng quân đang dồn bước
Về đây đêm nay
Cùng cất tiếng hát
Thề chung giết tan quân thù (2)

ĐK:
Nơi đây bao đấng hùng anh (2)
Đem thân chinh chiến vì dân (2)
Hùng cường ngày xưa noi dấu (2)
Ngày mai thề quyết lên đường (2)

Lửa lên bùng lên
Lửa cháy bùng cháy
Như giục lòng ta
Bền gan cùng nhau
Sá chi nguy nàn, liều mình cứu nước non nhà

Ngồi trong Lam Sơn
Quanh ánh lửa thiêng mang lòng tranh đấu
Giờ đây chúng ta quyết tâm một lòng thề cùng diệt lũ tham
tàn

2)
Ngày mai ra đi
Vì nước quyết chiến
Ta đánh cho tan giặc Minh (cộng nô ?)
Còn đang xâm lăng
Dày xéo đất nước
Còn gây biết bao căm hờn (2)

3)
? ô ô ồ………..
Cầm tay ta ca
Nhạc khúc chiến thắng
Mơ bóng quân Nam dồn bước
Ngày mai vinh quang
Về với đất nước
Toàn dân hát khúc khải hoàn (2)

 

Thảo luận cho bài: "Đêm Lam Sơn"