Đêm Trong Rừng

Tác giả:


Trình bày:
Ngọc Cẩm Nguyễn Hữu Thiết

(sáng tác khoảng năm 1944)
Nhịp 2/4, chậm, có tiếng trống vỗ theo

Rừng muôn cây xanh cao
Âm u ngàn gió lá
Khuất bóng ánh trăng sao
Ngồi chung quanh phiến đá
Ta khơi lửa đào
Bập bùng bập bùng trong đêm thâu

Mờ sương reo trong không
Âm u ngàn thác lá
Gió lắng xa mênh mông
Ngồi trong hơi núi giá
Ta khơi lửa hồng
Bập bùng bập bùng trong đêm sâu

A . . . ngồi trong ánh hương đêm
Ta cùng cất cao lời nguyền
Thề đồng tâm ta quyết thề sông núi
(nhắc lại cả câu)
Đem tâm can xây đắp ngày tươi mới
(nhắc lại cả câu)
Hm . . .
. . . . .
(tiếng ngân thật dài)
. . . . .

Một lòng son !
Bền tâm chí !
Vì non nước !
Có sa chi lao lung
Anh em ơi im nghe vang âm trong rừng

Một lòng son !
Bền tâm chí !
Vì non nước !
Có sa chi lao lung

(chậm dần cho đến hết)

Anh em ơi im nghe vang âm trong rừng

Hm . . .
. . . . .
(tiếng ngân thật dài)
. . . . .

 


“Bài này hát trong những đêm lửa trại …”

Tài liệu tham khảo:
1. Những ca khúc một thời vang bóng do nhạc sĩ Văn Giảng chủ biên, xuất bản tại Saigon 1971 .
2. Thời tiền chiến trong tân nhạc (1938 – 1946), bài biên khảo của NS Lê Thương, 1970 .

 


 

Thảo luận cho bài: "Đêm Trong Rừng"