Đêm Vàng Trăng Úa

Tác giả:


Em không dám nhìn vào đôi mắt ấy
Nên ngại ngùng mắt lảng tránh làm ngơ
Anh có nghe giữa tiếng cười rộn rã
Tiếng thở dài nào rất nhẹ thoảng qua …

Nếu anh biết thật lòng em chỉ muốn
Ôm lấy người để mặc lệ tràn tuôn
Anh sẽ hiểu những gì em không nói
Ngôn ngữ tình yêu không cần tiếng bao giờ
Anh có nhìn sâu trong đôi mắt em sầu
Ngôn ngữ tình yêu không cần tiếng bao giờ

Đêm nay không ngủ nhìn vầng trăng úa
Mãi nhớ một người chiều qua rời phố
Đêm nay không ngủ nhìn vầng trăng mờ
Mãi tiếc một lần lỡ dịp trăm năm …

 

Thảo luận cho bài: "Đêm Vàng Trăng Úa"