Đi Học

Tác giả:


Minh Chính


Trình bày:
Anh Khang & Quang Thắng

 

Hương rừng thơm đồi vắng
nước suối trong thầm thì
Cọ xòe ô che nắng
râm mát đường em đi

Hôm qua em tới trường
Mẹ dắt tay từng bước
Hôm nay mẹ lên nương
Một mình em đến lớp
Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thì
Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi

Trường của em be bé
Nằm lặng giữa rừng cây
Cô giáo em tre trẻ
Dạy em hát rất hay
Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thì
Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi …

 

Thảo luận cho bài: "Đi Học"