Đôi Dép

Tác giả:

Trình bày:

 

Đôi dép xinh, đôi dép xinh xinh

Cháu giữ cho hai chân trắng tinh

Đôi dép xinh, đôi dép xinh xinh

Chân cháu trắng tinh, đôi dép xinh xinh

Đôi dép xinh, đôi dép xinh xinh

Cháu giữ cho hai chân trắng tinh

Đôi dép xinh, đôi dép xinh xinh

Chân cháu trắng tinh, đôi dép xinh xinh

 

Thảo luận cho bài: "Đôi Dép"