Đồng Nội Đêm Trăng

Tác giả:


Trăng non tơ về thăm mái lá đơn sơ
Trăng nghiêng nghiêng nhìn thôn nữ xinh miệng hò
Đêm bao sức sao, sao núp sau lá dừa
Có đôi câu hát đưa tha thiết theo gió đùa
Tình như biển dâng sóng, tình như nước sông lớn
Như lúa mùa thơm nồng, như giòng Cửu Long
Lòng mơ ước đôi lứa, bền lâu với năm tháng
Xinh như vầng trăng tròn, vẫn như núi non
Bạn tình ơi !

Còn nhớ ngày qua sớm khuya vui cùng cuốc cày
nay lúa ngập ruộng mềm
Lòng ước ngày sau có em
chung một luống cày trọn kiếp này
Trăng cao cao đài mây trắng lướt qua mau
Trăng xiên xiên nhìn đôi má em dịu hiền
Gió mơn man áo em, sao sáng trong mắt đầy
Chiếc khăn san áo nâu, xinh nước da trắng ngần
Còn trăng rớt trên lúa, còn câu hát đôi lứa
Con sông dài chưa cạn vẫn còn mến nhau
Còn sương chất giăng núi, còn câu hát đưa lối
Đôi ta còn chung đường vẫn còn nhớ thương
Bạn tình ơi ! 

 

Thảo luận cho bài: "Đồng Nội Đêm Trăng"