Dòng Sông Cạn

Tác giả:

Dòng sông không mang con thuyền nên đành muôn đời đứng đợi. Để trông bên kia đáy bờ để bên đây ta mong em suốt kiếp.

Dòng sông không mang con thuyền nên tình đấp đầy sử dạ.

Để em vui chơi bên kia bờ. Cho tình ai mong đợi vẫn còn hoài đợi mong.

 

Có phải dòng sông chỉ còn một con thuyền. Nên không đủ để tôi bước lên. Bên đây bờ ta hoài công ngóng trông. Mắt trông xa về mưa gió chờ đợi ta.

 

Dòng sông không sâu không cạn. Không nhận chìm được người lỡ cuộc. Để em vui chơi bên kia bờ. Để bên đây (mai sau) ta rong chơi với gió. Và em rời xa con thuyền. Ta đành ôm một đời bất tận. Để trông bên kia đáy bờ. Để mai sau ta vui chơi với gió, với sòng sông cạn.

Thảo luận cho bài: "Dòng Sông Cạn"