Dòng Sông Thái Bình (Shenandoah)

Tác giả:

Ô Shenando – Ta khao khát nghe tiếng mi

Từ xa xôi, tiếng nước cuộn ầm ì
Ô Shenando – Ta khao khát nghe tiếng mi
Ta sắp băng qua dòng sông rộng Missouri

xxx

Bảy năm rồi, Ta xa mi
Vắng nghe sông nước cuộn ầm ì
Ô Shenando – Ta khao khát thấy mi
Ta sắp băng qua dòng sông rộng Missouri

xxx

Ô Shenando – Ta chẳng thể nào quên sông nước vỗ
Trong mơ, Ta còn nhớ nước trong veo mơ hồ
Ô Shenando – Ta còn nhớ hoài tiếng nước đổ
Shenando, Shenando, Shenando, ô Shenando !

__________________________________________
*Shenandoah: có nghiã là con sông thái bình,
tiếng của người thổ dân Mỹ Da Đỏ

SHENANDOAH
(American Folks)

O Shenando – I long to hear you,
Away, you rolling river
O Shenando, I long to hear you
Away, we’re bound away across the wide Missouri
………………………..
It’s seven years since I have seen you
to hear your rolling river
O Shenando – I long to see you
Away, we’re bound away across the wide Missouri
………………………..
O Shenando – I’ll not forget you
Íll dream of your clear waters
O Shenando – you’re in my memory
…………………………
Shenando, Shenando, Shenando, O Shenando !!!

 

Thảo luận cho bài: "Dòng Sông Thái Bình (Shenandoah)"