Đừng Hát Người Đẹp Ơi

Tác giả:


LV : Trung Kiên


Đừng cất tiếng hát hỡi em xinh đẹp
Khúc hát thắm thiết với biết bao giai điệu buồn
Nhắc tới bao điều khắc sâu trong lòng
Tới chốn xa vời đã qua một cuộc đời một bờ bến nào

Đừng cất tiếng hát hỡi em xinh đẹp
Khúc hát thắm thiết với bao giai điệu buồn
Nhắc tới bao điều khắc sâu trong lòng
Tới chốn xa vời đã qua một cuộc đời , một bờ bến nào …

 

Thảo luận cho bài: "Đừng Hát Người Đẹp Ơi"