Đừng Hát Tình Ca Du Mục Nữa

Tác giả:


Vi Thùy Linh


Bước chân thu chậm hơn lá rơi
Nỗi đam mê tấu lời khẩn cầu
Ta đi bằng bước chân thu
Đáy tim lắng buồn lẻ!
Gió thổi vàng áo phố
Mỏng giấc mờ heo may
Bước chân thu chậm hơn chậm hơn
Ta điên lời khẩn cầu

Lại có tiếng kêu sót lại trong mưa
Lại có tiếng mưa trả lời lạc lối
Cùng lũ gái trai xiết lửa cháy
Hỡi tình ca, tình ca du mục
Đừng hát mãi nữa bản tình ca du mục
Đừng hát mãi nữa bản tình ca du mục

Nắng chập chờn gọi mùa bão đông
Chỗ ta vừa áo mặc tàng hình
Quay lưng về phía xa xôi
Sau lần mãi chẳng gặp
Ta vào vùng lốc xoáy
Để biết ta về đâu
Bước chân thu chậm hơn chậm hơn
Ta điên lời khẩn cầu

Lại có tiếng kêu sót lại trong mưa
Lại có tiếng mưa trả lời lạc lối
Cùng lũ gái trai xiết lửa cháy
Hỡi tình ca, tình ca du mục
Đừng hát mãi nữa bản tình ca du mục
Đừng hát mãi nữa bản tình ca du mục

Trời ngã xuống sông mặt trời chớp loá
Lại có tiếng mưa trả lời lạc lối
Cũng lũ gái trai xiết vào đêm cháy
Hỡi tình ca biết đến bao giờ?
Được hát mãi nữa bản tình ca du mục
Được hát mãi nữa bản tình ca du mục

Bước chân thu chậm hơn chậm hơn
Ta điên lời khẩn cầu
Bước chân thu chậm hơn chậm hơn
Ta điên lời khẩn cầu

 

Thảo luận cho bài: "Đừng Hát Tình Ca Du Mục Nữa"