Đừng Nhắc Chuyện Đa Đa

Tác giả:

Đừng nhắc chuyện đa đa khi mình đã xa rồi
Khung trời cách đôi nơi, Ôi nhớ thương ngày nao
Cung phím tơ dạt dào em nghẹn ngào thương nhớ
Dù chỉ lần xa nhau, tơ duyên ai lẽ nào
Dang dở một tình sâu.

Lần cuối nhìn thu rơi em về nơi xa vời
Phương trời cách đôi nơi thương cánh chim đa đa
Khóc cho duyên ngọc ngà ôi trời sao ngăn lối
Cuộc đời anh cách xa em về nời xa lạ
Chôn kín một một tình ca.

ĐK:

Em ơi cung đàn ngày xưa
Hát sao cho vừa để khung trời mây áng
Rồi mai em bước theo chồng
Trong về quê Mẹ chín chiều ruột đau
Tim anh ray rứt nghẹn ngào
Nhìn thương con nhện đếm sầu đường tơ.

Đừng nhắc chuyện đa đa khi mình đã xa rồi
Phương trời cách đôi nơi thương cánh chim đa đa
Khóc cho duyên ngọc ngà ôi trời sao ngăn lối
Cuộc đời anh cách xa em về nơi xa lạ
Chôn kín một một tình ca… !!!

Mạnh Quỳnh

 

 

Thảo luận cho bài: "Đừng Nhắc Chuyện Đa Đa"